Tuesday, 25 May 2010

Bakhil.


Bakhil terhadap apa yang ditangan adalah tidak mempunyai kepercayaan terhadap Allah SWT..

No comments:

Post a Comment